wiky.pl Moja mała strona startowa

Moja mała strona startowa, coby szybciej dojść gdzie trzeba zakładek nie mając.

2019-04-19

00:32:51

52.200.130.163

Komendy Unix

  Usage: passwd [options] [LOGIN]

Options:
 -a, --all           report password status on all accounts
 -d, --delete         delete the password for the named account
 -e, --expire         force expire the password for the named account
 -h, --help          display this help message and exit
 -k, --keep-tokens       change password only if expired
 -i, --inactive INACTIVE    set password inactive after expiration
                to INACTIVE
 -l, --lock          lock the password of the named account
 -n, --mindays MIN_DAYS    set minimum number of days before password
                change to MIN_DAYS
 -q, --quiet          quiet mode
 -r, --repository REPOSITORY  change password in REPOSITORY repository
 -R, --root CHROOT_DIR     directory to chroot into
 -S, --status         report password status on the named account
 -u, --unlock         unlock the password of the named account
 -w, --warndays WARN_DAYS   set expiration warning days to WARN_DAYS
 -x, --maxdays MAX_DAYS    set maximum number of days before password
                change to MAX_DAYS