wiky.pl Moja mała strona startowa

Moja mała strona startowa, coby szybciej dojść gdzie trzeba zakładek nie mając.

2019-04-19

00:56:22

52.200.130.163

Komendy Unix

  Usage: size [option(s)] [file(s)]
 Displays the sizes of sections inside binary files
 If no input file(s) are specified, a.out is assumed
 The options are:
 -A|-B   --format={sysv|berkeley} Select output style (default is berkeley)
 -o|-d|-x --radix={8|10|16}     Display numbers in octal, decimal or hex
 -t    --totals         Display the total sizes (Berkeley only)
      --common         Display total size for *COM* syms
      --target=    Set the binary file format
      @          Read options from 
 -h    --help          Display this information
 -v    --version         Display the program's version

size: supported targets: elf64-x86-64 elf32-i386 elf32-x86-64 a.out-i386-linux pei-i386 pei-x86-64 elf64-l1om elf64-k1om elf64-little elf64-big elf32-little elf32-big plugin srec symbolsrec verilog tekhex binary ihex
Report bugs to