wiky.pl Moja mała strona startowa

Moja mała strona startowa, coby szybciej dojść gdzie trzeba zakładek nie mając.

2019-04-19

00:17:10

52.200.130.163

Komendy Unix

  usage: ssh [-1246AaCfgKkMNnqsTtVvXxYy] [-b bind_address] [-c cipher_spec]
      [-D [bind_address:]port] [-e escape_char] [-F configfile]
      [-I pkcs11] [-i identity_file]
      [-L [bind_address:]port:host:hostport]
      [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
      [-R [bind_address:]port:host:hostport] [-S ctl_path]
      [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
      [user@]hostname [command]