wiky.pl Moja mała strona startowa

Moja mała strona startowa, coby szybciej dojść gdzie trzeba zakładek nie mając.

2018-10-23

23:35:48

54.198.55.167

Komendy Unix

    
Usage:
 uptime [options]

Options:
 -h, --help     display this help and exit
 -V, --version  output version information and exit

For more details see uptime(1).