wiky.pl Moja mała strona startowa

Moja mała strona startowa, coby szybciej dojść gdzie trzeba zakładek nie mając.

2017-12-14

09:22:18

54.90.92.204

Komendy Unix

    
Usage:
 uptime [options]

Options:
 -h, --help     display this help and exit
 -V, --version  output version information and exit

For more details see uptime(1).