wiky.pl Moja mała strona startowa

Moja mała strona startowa, coby szybciej dojść gdzie trzeba zakładek nie mając.

2019-04-19

01:08:51

52.200.130.163

Komendy Unix

  
Usage:
 whereis [options] file

Options:
 -f  define search scope
 -b     search only binaries
 -B  define binaries lookup path
 -m     search only manual paths
 -M  define man lookup path
 -s     search only sources path
 -S  define sources lookup path
 -u     search from unusual enties
 -V     output version information and exit
 -h     display this help and exit

See how to use file and dirs arguments from whereis(1) manual.